Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Par Korānu.

 

    40 gadu vecumā Muhameds saņēma no Dieva pirmo atklāsmi, kuru tam sniedza Erceņģelis Gabriels. Nākamajos 23 dzīves gados Muhameds saņēma erceņģeļa sniegtās atklāsmes. Tās bija āju (آية) (arābiski - "zīme" vai "brīnums") "vārsmu" formā. Ājas ir apkopotas sūrās (سورة‎) un viss kopā Korānā atbilstoši Muhameda norādījumiem. 87as Korāna sūras tiek sauktas par Mekas sūrām, jo tās tika saņemtas Mekā, bet atlikušās 27as tiek sauktas par Medīnas sūrām. Sūras ir dažāda garuma, piemēram, īsākajā sūrā ir vien 3 ājas jeb rindiņas, kamēr garākajā sūrā ir veselas 286 ājas. Kopā Korānā ir apkopotas 114 sūras.

 

  Pravieša Muhameda biogrāfija Lasīt vairāk->  

    Ņemot vērā Korāna apjomu, ko nevar ievietot viena lapā, izvietoju Korāna saturu ar saitēm uz katru sūru atsevišķi.

 

 Korāns.

1. Atverošā

2. Govs 

3. Imrāna nams 

4. Sievietes 

5. Mielasts 

6. Ganāmpulks

7. Pakalni

8. Kara laupījums

9. Nožēlošana