Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Par Korānu.

 

    40 gadu vecumā Muhameds saņēma no Dieva pirmo atklāsmi, kuru tam sniedza Erceņģelis Gabriels. Nākamajos 23 dzīves gados Muhameds saņēma erceņģeļa sniegtās atklāsmes. Tās bija āju (آية) (arābiski - "zīme" vai "brīnums") "vārsmu" formā. Ājas ir apkopotas sūrās (سورة‎) un viss kopā Korānā atbilstoši Muhameda norādījumiem. 87as Korāna sūras tiek sauktas par Mekas sūrām, jo tās tika saņemtas Mekā, bet atlikušās 27as tiek sauktas par Medīnas sūrām. Sūras ir dažāda garuma, piemēram, īsākajā sūrā ir vien 3 ājas jeb rindiņas, kamēr garākajā sūrā ir veselas 286 ājas. Kopā Korānā ir apkopotas 114 sūras.

 

  Pravieša Muhameda biogrāfija Lasīt vairāk->  

    Ņemot vērā Korāna apjomu, ko nevar ievietot viena lapā, izvietoju Korāna saturu ar saitēm uz katru sūru atsevišķi.

 

 Korāns.

1. Atverošā

2. Govs 

3. Imrāna nams 

4. Sievietes 

5. Mielasts 

6. Ganāmpulks

7. Pakalni

8. Kara laupījums

9. Nožēlošana

 

 

 

1. Pa sliktam neko nevar sarunāt.

2. Tikai "Labais" tev dod mieru, laimi, svētlaimi.

3. Tev var būt viss, ko Tu vēlies, "Labais" tev ļauj to saprast.

4. Ir tikai svētā trīsvienība "Gribu - Varu - Daru".

5. Tikai brīvam cilvēkam piemīt svētā trīsvienība. (no 4.)

6. Katram pienākas kukulis maizes (ietilpst guļvieta zem jumta), par četrām darba stundām diennaktī.

7. Katram ir tiesības nēsāt brīvi, jebkādu ieroci, pēc paša izvēles pašaizsardzībai.

8. Varmācība un apspiešana ir ļaunāka par nogalināšanu.

9.  Par vīnu un azartspēlēm - Abas šīs lietas ir liela nelaime, bet vienlaikus arī kāds labums priekš ļaudīm. Tomēr nelaime ir lielāka nekā labums.

10. Jūsu sievas ir jūsu pļaujas lauks. Ejiet tajā, kad vien vēlaties. Un dariet labu un esiet Labi.

11. Viņām ir tādas pašas tiesības kā viņiem, tikai vīri ir par vienu pakāpi augstāk, kā tēvs un bērns.

12. Bārda ir, kā dienesta pakāpe armijā, kam ir barda komandē tos, kam bārdas nav, neatkarīgi no dzimuma.

13. Neklausīt Bārdu ir Kauns un negods.

14. Bārdu konfliktā problēmu risina pašas Bārdas, Bārdas drīkst ņemt palīgā 5 palīgus.

15. Kurš/uri pēdējie paliek kājās, tie arī vinnējis/uši.

16. Bārdas jaunās zemes neieņem, bet līdz Nāvei aizstāv savējās.

17. Par savu Teritoriju Bārda rūpējas, kā Tēvs par Meitu.

18. Ja tev ir jautājumi par iepriekš teikto, sāc lasīt no paša sākuma (no 1.)